SWP

   Ukraina


 2024-06-20 Członkowie polskich organizacji uczyli się pisać projekty

Działacze polskich organizacji z obwodu rówieńskiego i wołyńskiego z własnej inicjatywy spotkali się w Centrum Dialogu Kostiuchnówka, aby napisać projekt, który będą wspólnie realizować.

Organizacja pozarządowa «Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury» zorganizowała szkolenie dla liderów polskich organizacji z Łuckiego Okręgu Konsularnego. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu dyrektora Centrum Dialogu Kostiuchnówka Jarosława Góreckiego, który gościnnie przyjął uczestników i organizatorów wydarzenia w kierowanym przez siebie ośrodku.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób. Byli to liderzy i członkowie towarzystw kultury polskiej, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz nauczyciele języka polskiego w szkołach średnich.

Szkolenie odbyło się w dniach 14–16 czerwca i zostało poświęcone tworzeniu ciekawych projektów promujących język i kulturę polską.

Uczestnicy dowiedzieli się, jak określać obszary działalności swoich organizacji, formułować cele projektów, oceniać środki, które pomysłodawca i organizacja mogą wykorzystać oraz jak szukać ciekawych pomysłów, promować swoje wydarzenia, aby zwiększyć ich zasięg.

Podczas szkolenia konsul Krzysztof Wasilewski z Konsulatu Generalnego RP w Łucku opowiedział o technicznych aspektach pisania projektów, tematyce inicjatyw wspieranych przez Konsulat, planowaniu budżetu oraz prawnych aspektach współpracy Konsulatu z organizacjami.

Ewa Mańkowska, liderka Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury, przeprowadziła dla uczestników spotkania warsztaty kreatywnego myślenia, zapoznała ich z metodologią rozwiązywania problemów Design Thinking oraz zorganizowała zajęcia integracyjne. Mariana Jakobczuk z UPS im. Tomasza Padury przeprowadziła szkolenie z tworzenia grafiki komputerowej za pomocą platformy do projektowania graficznego Canva oraz opowiedziała o zasadach tworzenia efektywnego plakatu.

Wszystko to służyło podniesieniu kompetencji uczestników spotkania w zakresie pisania i realizacji konkurencyjnych, ciekawych i niestandardowych projektów, które mogłyby uzyskać wsparcie finansowe.

Wydarzenie zaowocowało wieloma ciekawymi pomysłami dla polskich organizacji oraz wypracowaniem koncepcji dużego wspólnego projektu, który uczestnicy szkolenia planują wspólnie zrealizować.

Projekt «Szkolenia dla działaczy polonijnych z Łuckiego Okręgu Konsularnego» realizowany przez Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równem we współpracy z Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

Wcześniej «Monitor Wołyński» pisał o tym, że w dniach 11–14 czerwca Centrum Dialogu Kostiuchnówka gościło dzieci z Werbki i Zdołbunowa. Zorganizowano tu dla nich spotkania integracyjne, dzięki którym dobrze się bawiły, a jednocześnie poznawały historię Kostiuchnówki. Były też wspólne zajęcia na temat zdrowego stylu życia z elementami nauki języka polskiego.


Tekst: Mariana Jakobczuk,
Ukraińsko-Polski Sojusz imienia Tomasza Padury w Równem
Fot. Iryna Didyk


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: monitorwolynski.com


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 021 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU