SWP

   Czechy


 2024-06-22 Będą poznawać Polskę i uczestniczyć w warsztatach twórczych

W środę 19 czerwca ostatni raz przed wakacjami spotkały się panie z Sekcji Kobiet Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

Spotkanie zdominowane było omawianiem planowanej dwudniowej wycieczki poznawczej. — Zwiedzimy Jurę Krakowsko-Częstochowską. Odwiedzimy Ogrodzieniec, Pieskową Skałę, Częstochowę, Jasną Górę i Koziegłowy. W Koziegłowach będziemy miały warsztaty twórcze w tamtejszym skansenie — Anna Piszkiewicz, przewodnicząca Sekcji Kobiet zdradza program planowanej na 12-13 września wycieczki.

Spotkanie Jesienne w Bystrzycy

Oprócz tych najbliższych planów panie omawiały też planowane na październik Spotkanie Jesienne Sekcji Kobiet. Jest to jedna z dwóch dorocznych imprez, na których spotykają się i wymieniają doświadczeniami panie z Klubów Kobiet z całego Zaolzia. Tym razem zjazd odbędzie się w Bystrzycy.

Przez wakacje Sekcja Kobiet nie ma regularnych zebrań czy spotkań. Panie pochłonięte są pracą na rzecz swoich Kół PZKO, przygotowując liczne imprezy, jakie w sezonie letnim w poszczególnych Kołach są organizowane.


Tekst i zdjęcie: Beata Tyrna
zwrot.cz


POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 160 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU