SWP

   Litwa


 2024-07-04 31. „Maj nad Wilią” – na Ziemi Solecznickiej

Spotkania Poetyckie "Maj nad Wilią", od lat będące jedną z najważniejszych polskich imprez literackich na Litwie, ostatnio wędrują nie tylko po kalendarzu, ale i po Wileńszczyźnie. 31. edycję tego festiwalu zorganizowano na Ziemi Solecznickiej - w Ejszyszkach. Tym razem „maj” wypadł w czerwcu, a miejsce Wilii zajęła Wersoka…

Spotkania poetyckie literatów polskich z całego świata "Maj nad Wilią" zainicjował na początku lat 90-tych wileński poeta Romuald Mieczkowski (dziś mieszkający w Warszawie). Festiwal szybko wyrósł poza ramy poezji, stając się imprezą kulturalno-społeczną, a jego uczestnicy nie tylko poznawali Wilno i Wileńszczyznę, a nawet Litwę, ale też tworzyli i prezentowali swoją twórczość, dzielili się swoim doświadczeniem i dyskutowali nie tylko o literaturze, ale też historii czy filmie.

W tym roku także nie zabrakło spotkań z poetami, pisarzami, twórcami filmowymi, dziennikarzami. Prezentowano filmy z festiwalu "Emigra", zwiedzano bogatą w polskie dziedzictwo kulturowe Ziemię Solecznicką. Tradycyjnie czytano poezję pod pomnikiem Wieszcza, ale tym razem nie w Wilnie, tylko w Solecznikach!

Szerzej o festiwalu opowiada "Wilnoteka" w swojej relacji filmowej.
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.
NA PODSTAWIE: wilnoteka.lt / Czesława Stanul


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI jest zabronione

Wyjątkiem jest uzyskanie indywidualnej zgodny redakcji, wówczas zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło:
Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu
wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.
SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHPORTAL WYŚWIETLONO 15 699 148 RAZY×
NOWOŚCI ARCHIWUM WIADOMOŚCI HISTORIA-KULTURA DZIAŁANIA AGENCJI BADANIA NAUKOWE NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ
FACEBOOK PAI YOUTUBE PAI NAPISZ DO REDAKCJI

A+ A-
POWIĘKSZANIE / POMNIEJSZANIE TEKSTU