SWP

   Polska

 2019-06-26 Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego - turnus w Krakowie

Zapraszamy do udziału w Letniej Akademia Kultury i Języka Polskiego. To atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków.

Dwutygodniowy turnus edukacyjny odbywać się będzie w Krakowie
w dniach 04.08 - 18.08.2019 r.


Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą prowadzone na poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny.

Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.


Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie na adres organizatora (z dwutygodniowym wyprzedzeniem) wypełnionej karty uczestnika. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń.


DO POBRANIA:   Formularz zgłoszeniowy - MSWord


Uczestnicy są zobowiązani do:

a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce,
b/ terminowego stawienia się na turnus,
c/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.


KRAKOWSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
ul. Rynek Główny 14, 31-008 Kraków
tel. +48 12 422-61-58, 422-43-55,
e-mail:   biuro@wspolnota-polska.krakow.pl   biuro@swp.krakow.plJak przebiegałą Akademia w roku 2018 można zobaczyć tutaj


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA - KOPIOWANIE ZABRONIONE.NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ
Kopiowanie materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCH


ODWIEDZIŁO NAS 12780182 OSÓB

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów