WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Polska
 2019-07-21 XXV Jubileuszowy Polonijny Sejmik Olimpijski PKOl PAI

20 lipca, w Gdyni rozpoczął się XXV Jubileuszowy Polonijny Sejmik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Obrady potrwają do 26 lipca.

Na rozpoczęciu obecny był Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, który przekazał list gratulacyjny dla Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji Jubileuszowego Sejmiku.

W słowie do uczestników Sejmiku Prezes Bonisławski podkreślił wielkie znaczenie sportu, w tym polonijnego, dla budowy wspólnoty Polaków na całym świecie. Podziękował działaczom olimpijskim za ich pracę i wyraził uznanie dla osiągnięć zawodników. już niebawem będą mieli okazję do wykazania swoich umiejętności w trakcie XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział również Adam Krzesiński sekretarz generalny PKOl, senator Antoni Szymański, dyrektor Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP, Iwona Kozłowska dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, ambasador Witold Rybczyński przewodniczący Komisji ds. współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Różniak skarbnik, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz ponad 150 uczestników, sportowych działaczy polonijnych ze wszystkich kontynentów.

W trakcie uroczystości Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zostało wyróżnione złotym medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za pracę na rzecz sportu polonijnego i wzorowe partnerstwo z Komitetem.


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook