WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Czechy
 2019-08-07 JESTEŚMY DUMNI, ŻE JESTEŚMY POLAKAMI https://glos.live

W niedzielę 72. Gorolski Święto przeszło do historii. Przez trzy dni Lasek Miejski w Jabłonkowie rozbrzmiewał śpiewem i muzyką, a publiczność obejrzała barwną plejadę tańców i strojów z wielu zakątków Europy.

W imieniu ambasador RP w Pradze Barbary Ćwioro, prezesowi Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie Janowi Ryłce oraz burmistrzowi Jiřímu Hamroziemu gratulowała chargé d’affaires ambasady, Marzena Krajewska. – Dziś najważniejsza jest tradycja, którą tutaj w Jabłonkowie przekazujecie z pokolenia na pokolenie. Serce się cieszy, gdy co roku widzimy tak liczną publiczność i tak wielkie zaangażowanie. Dziękujemy za pielęgnowanie tradycji kulturowych, folklorystycznych, kulinarnych. Przyjeżdżając tutaj pod każdym względem jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Cieszymy się, że właśnie tacy Polacy, z wielkim i otwartym sercem mieszkają tutaj, tworząc polsko-czeskie więzi na każdym poziomie. Chciałabym podziękować również przedstawicielom czeskich władz i czeskiego parlamentu, ponieważ to od nich w dużym stopniu zależy, by Polacy w Republice Czeskiej tak dobrze się czuli – mówiła Marzena Krajewska.

Dla odmiany Jan Badowski, szef Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od prezydenta RP. – W imieniu Andrzeja Dudy serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Gorolskim Święcie. Od momentu powstania ten szczególny festiwal prężnie się rozwija, stając się jednocześnie podstawą dialogu dwóch kultur i tradycji, a także źródłem artystycznych inspiracji oraz wymiany doświadczeń. Podkreśla on również szczególną rolę folkloru, który jest elementem znakomicie łączącym kulturę ludową z narodową – mówił Jan Badowski.


SWP

Chórzyści „Gorola” pasowali Annę Strojny na góralkę. Fot. Witold Kożdoń


W niedzielę, jak co roku, przez Jabłonków i Lasek Miejski przejechał długi korowód wozów alegorycznych. Publiczności „Gorola” zaprezentowały się nie tylko zaolziańskie zespoły muzyczne i folklorystyczne, ale także uczestniczki niedawnych, istebniańskich wyborów najpiękniejszej góralki. W tym roku organizatorzy Gorolskigo Święta przypomnieli również sławnych rodaków: Stanisława Hadynę z Karpętnej oraz poetę i pisarza Henryka Jasiczka. Podczas okolicznościowego koncertu chórów „Gorol” z Jabłonkowa i Melodia” z Nawsia próbki ich twórczości prezentował w Lasku Miejskim Karol Suszka. W specjalnym programie muzycznym „Jabłónkowianie jabłónkowianowi” upamiętniono także jubileusz 200-lecia urodzin poety i tkacza Adama Sikory.

Niedzielny koncert stał się jednak również okazją do… pożegnań. – Zapraszam na scenę trzy wybitne osoby, którym bardzo wiele zawdzięczamy; księdza proboszcza Janusza Kiwaka, Kasię Kantor, która przez długie lata prowadziła chór męski „Gorol” oraz Annę Strojny z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, dzięki której w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej występowały w Jabłonkowie zespoły folklorystyczne z całego świata. Z żalem i smutkiem w sercu chciałem państwu serdecznie podziękować – mówił Jan Ryłko, a chórzyści „Gorola” pasować Annę Strojny na… góralkę. W ramach inicjacji musiała ona nietypowo udowodnić, że potrafi „szkrobać zimnioki”. Z zadania wyszła obronną ręką.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://glos.livePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook