WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Brazylia
 2019-08-14 "POLSKA JEST W TOBIE" - MŁODZIEŻ Z BRAZYLII Zdzislaw Malczewski

Młodzież polonijna z brazylijskiego stanu Rio Grande do Sul w kraju swoich przodków w ramach programu "Polska jest w Tobie".

"Niech żywi nie tracą nadziei...."! Takim cytatem pragnę rozpocząć krótki tekst, w którym wyrażamy podziękowanie i zarazem radość, że trochę zapomniana przez dziesiątki ostatnich lat Polonia brazylijska została dostrzeżona przez Ojczyznę!!!

Podczas posiedzeń Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP przez ostatnie 3 lata społeczność polonijna dzięki swemu przedstawicielowi i jego wystąpieniom została wyraźnie dostrzeżona i zapamiętana w sposób szczególny przez Pana Marszałka Stanisława Karczewskiego.

W czasie V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy (20-23 września ubiegłego roku) Pan Marszałek Senatu RP zapewniał, że Polska więcej uwagi poświęci Polonii w Ameryce Południowej, a szczególnie ponad 2 milionowej brazylijskiej społeczności polonijnej. Konkretnym wyrazem tych zapewnień była realizacja Kongresu Polonii Ameryki Południowej, jaki odbywał się w Kurytybie w czerwcu br. Osobiście byłem zaskoczony pokaźną, bo ponad 150 osobową społecznością młodych potomków polskich osadników przybyłych na wspomniany Zjazd! Nie spodziewałem się tej liczby biorąc pod uwagę odległość i koszta przejazdu w czasie, w którym kryzys ekonomiczny jest wyraźnie dostrzegany. Głównym inicjatorem i realizatorem tego Zjazdu było Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

W niedzielę 11 sierpnia br. poleciała do Polski 14 osobowa grupa młodzieży polonijnej ze stanu Rio Grande do Sul w ramach programu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": Polska jest w tobie! Sergio Sechinski - koordynator Rady duszpasterskiej przy Kapelanii Polskiej w Porto Alegre i zarazem (w tym roku mianowany) Konsul Honorowy RP na stan Rio Grande do Sul podjął się obowiązku opiekuna wspomnianej grupy młodzieży! Wśród tych Polonusów jest Valéria Niemiec przedstawicielka naszej Polonii z Porto Alegre, która w ubiegłym roku była bierzmowana przez J. E. Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza - delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa polskiej emigracji, odwiedzającego niektóre ośrodki polonijne w Brazylii.

Wierzę głęboko, że dla tej grupy młodzieży pobyt w dalekiej Polsce, w towarzystwie zafascynowanego i zakochanego w niej, i jej historii, kulturze p. Konsula Honorowego RP, kraju ich przodków pobudzi w nich jeszcze większą dumę z polskości!

13 sierpnia br., w bogatym programie, jaki został przygotowany dla naszej młodzieży w stolicy był także pobyt w Pałacu Prezydenta RP i spotkanie z p. Janem Badowskim - dyrektorem Biura Polonijnego w Kancelarii Głowy Państwa Polskiego!

Mamy nadzieję, że to wyraźne spojrzenie z Ojczyzny ku Ameryce Południowej, a szczególnie ku Polonii brazylijskiej będzie trwałe! Opieka Senatu RP nad Polonią w tym regionie świata staje się coraz wyraźniej odczuwana! Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" stawia na młodzież polonijną i to nas cieszy! Jeżeli ci młodzi Polonusi powrócą z Polski zauroczeni pięknem, kulturą, tradycjami naszego kraju to, należy się spodziewać, że będą dobrymi krzewicielami polskości wśród swoich rówieśników!

Polonia brazylijska pomimo upływu czasu, wymiany pokoleniowej jest wierna swoim korzeniom! Jeżeli język polski nie jest używany przez większość Polonusów brazylijskich, to nie ich wina. Wpłynęły na to w sposób szczególny uwarunkowania polityczne i społeczne, a jakie zostały wprowadzane przed drugą wojną światową w Brazylii. Ze strony naszej Ojczyzny oczekujemy zrozumienia historycznych uwarunkowań i przygotowania odpowiednich podręczników do nauki języka polskiego. Chociażby na wzór takich, jakie mają nasi Rodacy żyjący na Wschodzie. Należy jednak brać pod uwagę inne tutejsze uwarunkowania jeśli chodzi o naukę języka przodków!

Towarzyszy mi głęboka nadzieja, że wyjazdy młodych do Polski uczyni z nich ambasadorami różnorodnego bogactwa kulturowego i historycznego naszej Ojczyzny! Aktualnie Brazylia i Polska mają bardzo dobry klimat, a także warunki do jeszcze lepszego zbliżenia i pogłębiania przyjaźni, jaka istnieje od zawsze między naszymi krajami!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ks. Zdzislaw MalczewskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook