Argentyna
 2019-08-18 169. ROCZNICA ŚMIERCI TWÓRCY PAŃSTWOWOŚCI ARGENTYŃSKIEJ Nasz Balet Apóstoles - Misiones

Polskie społeczeństwo z Apostoles Misiones wzięło udział w uroczystościach poświęconych generałowi José Francisco de San Martín.

W tym roku mija sto sześćdziesiąta dziewiąta rocznica śmierci twórcy państwowości argentyńskiej. José Francisco de San Martín (ur. 25 lutego 1778, zm. 17 sierpnia 1850) to generał argentyński i przywódca powstania południowych narodów Ameryki Południowej przeciw hiszpańskiemu panowaniu. Jest bohaterem narodowym Argentyny, Chile i Peru.

Członkowie zespołu folklorystycznego Nasz Balet Apóstoles - Misiones na placu im. Gen. San Martin, w pięknych strojach ludowych, z polską flagą oddali cześć bohaterowi swojej drugiej ojczyzny.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Nasz Balet Apóstoles - MisionesPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook