Argentyna
 2019-08-19 Święto Wojska Polskiego w Buenos Aires Ambasada RP w Buenos Aires

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego Ambasada RP w Buenos Aires przypomniała spektaklem Alejandro Genesa Radawskiego „Fragmentos de ella” losy polskich żołnierzy, którzy po wojnie wyemigrowali do Argentyny.

Zaprezentowana w Casa de la Lectura w Buenos Aires sztuka argentyńsko-polskiego dramaturga oparta jest na autentycznych wspomnieniach polskich kombatantów. Po zakończeniu II wojny światowej do Buenos Aires dotarło ok. 15 tysięcy Polaków – w dużej części żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z rodzinami, którzy szybko włączyli się w życie polskiej społeczności w Argentynie, zasilając organizacje działające jeszcze przed wybuchem wojny i tworząc nowe.

Ambasada RP w Buenos Aires współpracuje ze środowiskami kombatanckimi i organizacjami polonijnymi w celu upamiętnienia tej grupy. W ostatnich latach wsparliśmy produkcję dwóch filmów dokumentalnych i wystawy fotograficznej – projektu Mai Tyborskiej realizowanego pod wspólnym tytułem „Tak los rzucał nami”. W tym roku planujemy publikację wspomnień i zdjęć w formie książkowej.

Podczas swojego przemówienia ambasador Aleksandra Piątkowska wspomniała zmarłych w tym roku w Buenos Aires polskich kombatantów – Antoniego Żebrowskiego, Janusza Stasiewicza i Ryszarda Arendarza i zadeklarowała dalsze wsparcie placówki dla projektów wzmacniających pamięć historyczną.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: FOTO JUAN BARRIONUEVO
Ambasada RP w Buenos AiresPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook