Ukraina
 2019-08-19 Marszałek Senatu w Kostiuchnówce - „Dziękuję za 20 lat wielkiego wysiłku i pasji” https://www.senat.gov.pl

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przebywał w dniach 16-17 sierpnia 2019 r. w miejscowości Kostiuchnówka na Ukrainie, gdzie wziął udział w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym w Polskim Lasku, na którym spoczywają legioniści polegli tu w bitwie w 1916 r. Marszałkowi towarzyszyli senatorowie Grażyna Sztark, Ryszard Bonisławski oraz Andrzej Pająk.

Marszałek Senatu objął patronat honorowy nad uroczystością „O obrońcach naszych polskich granic” w Kostiuchnówce. Organizatorem patriotycznych uroczystości byli harcerze Centrum Dialogu Kostiuchnówka Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. Była to już 21. edycja Harcerskiej Służby Pamięci na Wschodzie.

Pierwszego dnia senacka delegacja odwiedziła miejsca pamięci związane z walkami legionistów. Były to m.in Polski Lasek, Polska Góra, Bracka Mogiła oraz cmentarz legionowy w Wołczecku, gdzie delegacja z marszałkiem na czele pomagała polskim harcerzom w renowacji nagrobków. Członkowie delegacji odwiedzili także Izbę Tradycji Legionowej w Centrum Dialogu Kostiuchnówka.

W sobotę w Lasku Polskim odbyła się msza św., podczas której poświęcona została zrekonstruowana kaplica legionowa. Następnie odbył się apel harcerski oraz zostały złożone kwiaty pod pomnikiem nieznanego legionisty. Podczas kazania ks. Witold Józef Kowalów mówił, że „to miejsce woła do nas, byśmy cenili niepodległość” i zaapelował do harcerzy o pamięć. „Zabierajcie stąd do domu nie tylko zapach lasu i odpoczynku, ale i pamięć o tym, co tu się wydarzyło” - powiedział ks. Kowalów.

Marszałek Karczewski po mszy podziękował za wspólną modlitwę i za działania harcerzy przy renowacji grobów. „Obserwując Waszą pracę, widziałem w Waszych oczach radość, że tu jesteście, że razem z kolegami z Ukrainy prowadzicie dialog i dotykacie naszej historii” - mówił. Dodał, że „te miejsca, tak liczne na Wołyniu, muszą tu być, muszą pozostać w naszej pamięci - Polaków i Ukraińców.” Marszałek Senatu podziękował wszystkim, którzy dbają o mogiły polskich żołnierzy na Ukrainie.„Jestem dumny z Państwa pracy, chcę podziękować za 20 lat wielkiego wysiłku i pasji, którą przekazujcie następnym pokoleniom” - powiedział na zakończenie.

Po uroczystościach marszałek wraz z delegacją odbył rozmowy ze środowiskami Polaków z Łuckiego Okręgu Konsularnego. Podziękował im za aktywność oraz opowiedział o priorytetach władz Senatu w działaniu na rzecz środowisk Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. "Naszym priorytetem jest nauka języka polskiego. Zabiegamy także o to, by odbywało się jak najwięcej spotkań młodzieży z Polski z rówieśnikami z zagranicy. Chcemy także, by ci Polacy i osoby polskiego pochodzenia, którzy mieszkają za granicą, czuli się w swoich krajach dobrze" - mówił marszałek Senatu. Polacy podczas spotkania pytali głównie o możliwości ubiegania się o polonijne dofinansowanie, a także o możliwości stworzenia polonijnego okręgu w wyborach do Sejmu i Senatu. Wśród postulatów uczestników było także zbudowanie Domu Polskiego w tej części Ukrainy.

Po spotkaniu z rodakami marszałek odbył rozmowy z władzami lokalnymi, a także oddał hołd poległemu w Ługańsku 20-letniemu ukraińskiemu żołnierzowi, którego pogrzeb odbywał się w tym czasie w okolicy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Senat RP
zdjęcia: Przemek CebulaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook