Australia
 2019-08-19 ZBIÓRKA "PODHALA" MELBOURNE ZHP Podhale Melbourne

Wczorajsza zbiórka hufca rozpoczęła się mszą świętą z okazji Święta Żołnierza, po której udaliśmy pod pomnik Katyński.

Kontynuowaliśmy zbiórkę przy domu Polskim w Albion gdzie młodzież harcerska - harcerki, harcerze, wędrowniczki i wędrownicy oraz zuchy brali udział w grach pod nazwą "Mały Powstaniec", przez które bliżej poznawali działania Szarych Szeregów podczas Powstania Warszawskiego w jego 75-tą rocznice.

Pierwsze zadanie to rozpalenie ogniska i przygotowanie sobie obiadu - kiełbasek i kaszy, oraz ugotowanie wody na herbatę. Następnie ćwiczyliśmy naszą celność rzucania w obiekt- czyli granaty (chalk bombs) na czołg. Potem "Warszawa się pali" - młodzież musiała sztafetą przenieść wodę z jednego miejsca do drugiego jak najprędzej. ostatnia gra to ucieczka z Warszawy, czyli przejście przez przeszkody i tunele.

Mimo pogarszającej pogody podczas popołudnia, nikt nie narzekał!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ZHP Podhale MelbournePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook