Kanada
 2019-08-20 XIV Dożynki Polonijne w Edmonton http://poloniaedmonton.com

W niedzielę 18 sierpnia 2019 r. na malowniczo położonej posiadłości „Wawel” Towarzystwa Polskich Weteranów odbyły się 14 Jubileuszowe polonijne uroczystości dożynkowe.

Setki polonusów wzięło udział w tegorocznych uroczystościach, w tym licznie zgromadzona młodzież, przedstawiciele organizacji polonijnych i zaproszeni goście. Organizatorów i uczestników uroczystości dożynkowych zaszczycił swoją obecnością John Szumlas, konsul honorowy RP w Edmonton, Zygmunt Potocki Konsul Honorowy z Calgary, MP Michael Cooper oraz wielu ministrów i członków naszego Rządu Alberty.

W polskiej tradycji zakończenie prac żniwnych, zwykle na Dzień Wniebowzięcia NMP, stawało się świętem radości i dziękczynienia Bogu za zebrane plony, które popularnie nazywa się Dożynkami. Jest to również czas wyrażenia Bogu wdzięczności za łaskę i błogosławieństwo udzielone rolnikom. Ceremonialne obchodzenie Święta Plonów jest okazją do podziękowania ludziom za ich wysiłek i poświęcenie przy zbieraniu płodów ziemi. Ten prastary obyczaj sięga czasów plemion słowiańskich. Już wtedy rolnicy w szczególny sposób pielęgnowali oraz dziękowali za płody ziemi i wszelką roślinność, która gwarantowała im pożywienie. Dożynki przez kolejne epoki zmieniały swój charakter to jednak pozostały świętem rolników o charakterze dziękczynnym i są wynagrodzeniem żniwiarzy za ich wytężoną pracę przy żniwach oraz za zebrane plony.

Przygotowanie do obchodów dożynkowych zaczyna się już w czasie trwania żniw. Organizatorzy tych uroczystości robią wszystko, aby to wydarzenie pozostało wszystkim na długo w pamięci. Zapewniają więc dobrą zabawę i występy artystyczne.

W Edmonton, tę piękną staropolską tradycję już od wielu lat pieczołowicie pielęgnuje Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Historyczne.

Dożynki tradycyjnie rozpoczął korowód dożynkowy składający się z przedstawicieli organizacji polonijnych, młodzieży i zaproszonych gości na czele ze żniwiarzami.

Kolorowy korowód z wieńcami dożynkowymi i zebranymi plonami, wśród których dominowały owoce, wiązanki zbóż, kwiaty i inne dary złożono na stołach wokół pięknie udekorowanego ołtarza.

Najważniejszym punktem uroczystości dożynkowych była Msza święta polowa odprawiona przez księdza Władysława Karciarza, który w kazaniu dożynkowym podkreślił, że chleb jest darem Boga i owocem ciężkiej pracy rolnika.

Uroczystości dożynkowe przyozdabiały okazałe wieńce dożynkowe w różnych kształtach i rozmiarach, które zaskakiwały wyglądem i pomysłowością z ciekawymi ozdobami. Niejednokrotnie wygląd wieńca mógł symbolizować ważne wydarzenie lub wyrażać uczucie. Widoczny był wysiłek i trud tworzenia wieńca.

W trakcie części oficjalnej Starościna i Starosta dożynek, którymi byli państwo Aniela i Jan Kucy przekazali chleb dożynkowy gospodarzom, aby dzielili go sprawiedliwie. Chleb dożynkowy już tradycyjnie od wielu lat jest wypiekany w polskiej piekarni „Baltyk” W tym roku został wypieczony na prośbę Towarzystwa Kultury Polskiej.

W części artystycznej dożynek wystąpiły polonijne zespoły taneczne oraz Chór Kwiaty Polskie.

Nad prawidłowym przebiegiem dożynkowej uroczystości profesjonalnie czuwała konferansjerka Greta Derus.

Na zakończenie należy się duże podziękowanie organizatorom Dożynek 2019 Polsko-Kanadyjskiemu Towarzystwu Historycznemu i wszystkim osobom, które poświeciły swój czas na przygotowanie tak wspanialej uroczystości i jej niezwykłą atmosferę.

Jubileuszowe Dożynki w swej bogatej oprawie folklorystycznej i kolorystyce jeszcze raz ukazały piękno Polskiej Tradycji. Jesteśmy dumni, że możemy podtrzymywać te piękne polskie tradycje po za granicami kraju i zachęcać młodych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia do ich kontynuacji. Dożynki nie byłby sukcesem, gdyby nie zaangażowanie i poparcie organizacji polonijnych i polonijnych biznesów. Wpisujemy się w polonijną mapę Ameryki Północnej, jako środowisko prężne i dynamiczne, gdzie każdy sukces wypracowany jest wspólnym wysiłkiem, a nie podziałem na „starą” i „nową” Polonię.

Dożynki zakończyła zabawa taneczna trwająca do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach serwowanych przez DJa Grega Ostapowicza.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Bogdan Koral KonikowskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook