Rosja
 2019-08-25 Upamiętnienie poległych za Ojczyznę Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie

W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2019 r., przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie uczcili pamięć Rodaków poległych za Ojczyznę.

Wieńce złożono na cmentarzu wojennym, gdzie pochowani są więźniowie stalagu 1A Stablack (Nagornoje), pod pomnikami zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym Hohenbruch (Gromowo) oraz pod pomnikiem ofiar Holokaustu w Jantarnym.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Konsulat Generalny RP w KaliningradziePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook