Francja
 2019-08-25 75.rocznica zwycięskiej bitwy pod Falaise Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Normandia świętuje 75.rocznicę zwycięskiej bitwy pod Falaise. Gośćmi honorowymi są Weterani 1.Dywizji Pancernej. O roli polskich Pancerniaków w bitwie gen. Montgomery powiedział: Niemcy byli jak w butelce, a polska dywizja była korkiem, którym ich w niej zamknęliśmy.

Uroczystość rozpoczęła ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej gen. Stanisławowi Maczkowi oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem Generała. "Cieszę się, że po dziś dzień, 75 lat od Ich pełnej poświęcenia walki, otrzymują należny im hołd. Że przed poświęconymi Im monumentami pochylają głowy wolni Polacy, Francuzi, Holendrzy i Amerykanie" napisał o "Maczkowcach" prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez sekretarza stanu w KPRP, ministra Błażeja Spychalskiego.

Na zakończenie uroczystości Bohaterom, którzy 75 lat temu w krwawych walkach przełamali obronę niemiecką w Normandii i doprowadzili do wyjścia aliantów na linię Sekwany hołd oddały delegacje Polski, Francji i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele licznych organizacji społecznych, składając kwiaty przed Memoriałem Mont-Ormel.

W polskiej tradycji wojskowej wzgórze Mont-Ormel nazywane jest „Maczugą”. Rozciąga się z niego rozległy widok na dolinę, w której alianci zamknęli w „kotle” hitlerowskie dywizje pancerne i piechoty.

Pancerniacy gen. Maczka, którego dywizja wchodziła w skład II Korpusu Kanadyjskiego, pomimo trudnej sytuacji wynikającej z bezustannych ataków wroga zamknęli wojska niemieckie w okrążeniu. Przypomina o tym czołg z orłem, stojący na wzgórzu.

Bitwa pod Falaise została stoczona w dniach 7-21 sierpnia 1944 roku w ramach operacji „Overlord”. Doprowadziła do przełamania obrony niemieckiej w Normandii i wyjścia aliantów na linię Sekwany, a później Renu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: źródło: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonowanychPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook