Australia
 2019-09-02 Rocznicowe obchody w Marayong: „Obyśmy byli godni ich ran” https://www.bumerangmedia.com

Pod hasłem „Obyśmy byli godni ich ran” 18 sierpnia w Sali Jana Pawła II w Marayong odbył się patriotyczny koncert upamiętniający ważne sierpniowo-wrześniowe rocznice wydarzeń tragicznych ale i zwycięskich z XX wiecznej historii Polski: 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 75. Rocznicy Powstania warszawskiego, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39 rocznicy Sierpnia’80. Koncert przygotowała Bożena Szymańska – sydnejska organizatorka wielu przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych a wykonawcami byli członkowie społeczności polonijnej w Sydney od amatorów po profesjonalistów.

Rocznicowy koncert poprzedziła msza św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Marayong w koncelebrze młodego a zazem nowego rektora tej świątyni, ks. Artura Botura oraz weterana wojennego, kapłańskiego i polonijnego - ks. Józefa Kołodzieja . Po nabożeństwie zaś apel poległych, który przy brzozowym, żołnierskim krzyżu ustawionym na froncie świątyni odczytał prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Sydney – Stanisław Żak.

Program koncertu obejmował w kolejności chronologicznej poetycko – muzyczny przegląd impresji historycznych, obrazujących obchodzone rocznice. Przed występami przemawiali konsul RP - Irena Juszczyk oraz prezes Federacji Polskich Organizacji w NPW – Adam Gajkowski. Artystyczną część rozpoczęły dzieci z Polskiej Szkoły w Marayong piosenką „Myślimy dzisiaj o Polsce” oraz wspóly wraz ze zgromadzoną publicznością śpiew pieśni wojskowej „My, Pierwsza Brygada”.

Poszczególne etapy obchodzonych własnie rocznicowych wydarzeń ilustrowali wykonawcy koncertu pieśniami i piosenkami po słownych wprowadzeniach aranżerki całego programu - Bożeny Szymańskiej. Swoje interpretacje znanych i nieznanych szerzej utworów zaprezentowali: Gosia Żak, Wiesław Rogoliński, Maciej Jarysz , duet instrumentalno-wokalny – Zosia i Bartosz Mrówka, Bożena Szymańska i zespół sydnejskich harcerzy. Listy powstańców warszawskich czytali młodzi przedstawiciele Polonii sydnejskiej - Ewa Ignaszak, Michał Kędzierski, Mikołaj Ługowski i Gosia Żak.

Rocznicowy program koncertu zilustrowany był też dokumentalnym filmem o mało znanej obronie Wizny w okolicach Łomży (7-10 września 1939 r.) oraz już legendarnym komunikatem radiowym z 1 września o napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę. Całość koncertu obfitująca we wzruszająco-sentymentalne momenty i bogata w emocje wielu wykonawców, zakończona została utworem, którego tytuł posłużył za hasło rocznicowych obchodów w Marayong: „Obyśmy byli godni ich ran” autorstwa Zofii Kaszubskiej z Melbourne.

Na sali wśród publiczności byli obecni weterani wojenni m.in. mieszkający w ośrodku w Marayong powstańcy warszawscy - Jerzy Żelazowski „Morus” i Ryszard Czeczucha „Ciapek”, którzy po koncercie udzielili Bumerngowi Polskiemu unikalnych wywiadów.

Fragmenty z całej uroczystości - czyli mszy św, apelu poległych i koncertu - w obszernym filmowym reportażu Bumeranga Polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Krzysztof Bajkowski / BumerangMedia
Reportaż: BumerangMedia -You Tube. Realizacja: Krzysztof Bajkowski
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook