Chiny
 2019-09-05 Zaczynamy Nowy Rok w szkole! Polska Szkoła w Szanghaju

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Polskiej Szkole w Szanghaju uświetnił swoją obecnością konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Szanghaju Pan Piotr Leszczyński. To była idealna okazja do spotkania ze społecznością szkoły, do której dołączyli nowi uczniowie, nowi rodzice i nauczyciele.

Tradycją w Polskiej Szkole jest rozpoczynanie każdego spotkania od poczęstowania dzieci kromką świeżego chleba z masłem. Odbyły się już pierwsze lekcje, oczywiście najgwarniej było w grupie przedszkolaków.

Szkoła Polska w Szanghaju powstała w 2012 roku i jest szkołą społeczną (zarejestrowaną w bazie szkół społecznych ORPEG) integrującą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat zamieszkałą w Szanghaju i okolicach. Polscy uczniowie na co dzień posługujący się głównie językiem angielskim i chińskim, mają możliwość nauki języka polskiego oraz zdobywania wiedzy o Polsce. Działalność Polskiej Szkoły w Szanghaju jest współfinansowana ze środków Konsulatu Generalnego RP w Szanghaju.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła w SzanghajuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook