Polska
 2019-09-06 Marszałek Senatu: Polonia to wielka szansa i wielki kapitał PAI

Polonia to wielka szansa i wielki kapitał. Prowadzimy bardzo intensywną politykę polonijną od czterech lat, jesteśmy formacją polityczną, która postawiła na Polonię - mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski podczas Forum Polonijnego w Krynicy.

Stanisław Karczewski uczestniczył we wtorek w panelu pt. "Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej". Odbył się on podczas Forum Polonijnego w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że tematyka polonijna jest coraz ważniejsza. "Przykładamy olbrzymią wagę do spraw polonijnych, prowadzimy bardzo intensywną politykę polonijną od czterech lat i jesteśmy formacją polityczną, która można powiedzieć, postawiła na Polonię. Dla Senatu sprawy Polonii to oczko w głowie" – oświadczył.

Podsumowaliśmy 4 lata działań Senatu dla podtrzymywania polskości za granicą na którą przeznaczyliśmy ponad 330 milionów złotych. Rozpoczęliśmy te działania od zapytania Polonii, wszystkich środowisk polonijnych, organizacji polonijnych, co jest dla nich najważniejsze. Oświata, nauka języka – wszyscy to powtarzali, mówili, i tego się trzymamy, to będziemy robić, bo jest takie oczekiwanie, taka potrzeba i konieczność – nauka języka polskiego. Sprawy Polonii były, są i będą dla mnie i dla Senatu „oczkiem w głowie” - napisał marszałek Karczewski na FB.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: FB Stanisław KarczewskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook