Łotwa
 2019-09-06 Marszałek Senatu z wizytą na Łotwie https://www.senat.gov.pl

W dniach 5-7 września 2019 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski przebywa na Łotwie. Wizyta ta obfituje w symboliczne akcenty historyczne, ale także potwierdza bardzo dobry poziom relacji polsko-łotewskich w wielu dziedzinach.

5 września marszałek Senatu złożył wieniec pod Krzyżem na Słobódce, na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie pochowano 237 polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej przeciwko bolszewikom w latach 1919-1920. Wspólnie z merem Dyneburga Andrejsem Elksniņšem odsłonił pomnika kapitana Korpusu Ochrony Pogranicza Władysława Raginisa, urodzonego pod Dyneburgiem bohaterskiego dowódcy obrony Wizny w kampanii wrześniowej. Wzruszającym momentem było spotkanie marszałka Karczewskiego z rodziną bohatera. Marszałek Senatu złożył też wieniec w odnowionej ze środków senackich Kwaterze Wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, na którym pochowano kilkudziesięciu legionistów poległych we wrześniu 1919 r. w walkach o Dyneburg.

W Dyneburgu w Domu Polskim, odnowionym ze środków Senatu, marszałek Karczewski zwiedził wystawę pt. "Polacy na Łotwie wczoraj i dziś", poświęconą m.in. poległym żołnierzom. Następnie wręczył tzw. bon pierwszaka, czyli tornistry z pełną wyprawką szkolną, polonijnym uczniom trzech pierwszych klas. Przekazując tornistry pierwszakom z gimnazjum Piłsudskiego, marszałek Senatu podziękował ich rodzicom za wychowanie w duchu polskości i życzył, aby to nastawienie do Polski się nie zmieniło. Dzieci zaśpiewały polską piosenkę i wręczyły marszałkowi laurki w biało-czerwonych barwach. Na jednej z nich napisane było: „Kocham Polskę”, na co marszałek powiedział: „Życzę Wam, aby ta miłość, tak jak prawdziwa miłość, nigdy nie minęła”. Jednym z punktów pobytu w Dyneburgu było właśnie zwiedzanie remontowanego ze środków senackich budynku Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie tego dnia Stanisław Karczewski spotkał się w dyneburskim Centrum Kultury Łotewskiej z Polakami i Polonią zamieszkałą na Łotwie. Powiedział on licznie zgromadzonym, że cieszy się, iż po raz pierwszy odwiedził ten kraj. „Wiedziałem, że tworzycie tutaj, na Łotwie, polską rodzinę, ale pamiętajcie, że razem tworzymy wielką polską rodzinę na całym świecie. Możemy być dumni, że jesteśmy Polakami. Mamy wspaniałą historię, co podkreślali najwięksi światowi przywódcy, którzy uczestniczyli w niedawnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ta nasza wielka tęsknota do wolności, która nigdy nie zanikła, nawet pod zaborami, łączy nas wszystkich, łączy Polaków na świecie. Dlatego razem budujmy naszą wspólnotę, a to, że tak licznie tu przybyliście, pokazuje, że chcecie ja razem z nami budować. Jesteście jedną z wzorcowych grup polonijnych, także ze względu na dbałość o polską pamięć historyczną” – powiedział marszałek Karczewski. Jednocześnie zadeklarował wsparcie dla tego, co łączy, przede wszystkim dla oświaty i nauki języka polskiego.

Marszałek Senatu wysoko ocenił współpracę z władzami łotewskimi, także na szczeblu samorządowym, bez której wiele przedsięwzięć byłoby niemożliwych. Podkreślił, że Polska bardzo dynamicznie się rozwija i jest atrakcyjna dla inwestorów i biznesu. Dodał przy tym, że aby korzystać tej koniunktury, z wolności gospodarczej, „musimy być bezpieczni”. Stąd wspólna potrzeba wzmocnienia wschodniej flanki NATO, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce czy zakupów nowoczesnego sprzętu wojskowego.

6 września marszałek Senatu zwiedzi Muzeum Okupacji w Rydze.

Następnie marszałek Karczewski spotka się z przewodniczącą łotewskiego parlamentu Inārą Mūrniece i w jej towarzystwie odwiedzi bazę wojskową w Ādaži. Jest to baza Łotewskiej Brygady Zmechanizowanej oraz Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO na Łotwie, w skład której wchodzi również Polska. Odbędzie się tam przegląd pocztów flagowych, kompanii honorowej oraz kolumn Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

7 września marszałek Senatu weźmie udział w Narodowym Czytaniu w Dyneburgu, które odbędzie się na miejscowym uniwersytecie. Przy Katedrze Studiów Europy Wschodniej istnieje Centrum Języka Polskiego. Marszałek Karczewski będzie czytał fragment „Katarynki” Bolesława Prusa. Program zakończy występ zespołu tańca ludowego Związku Polaków na Łotwie „Kukułeczka”.

Mniejszość polska na Łotwie liczy ponad 40 tys. osób. Polacy na Łotwie stanowią w dużej części rdzenną mniejszość narodową, której początki sięgają pierwszego polskiego osadnictwa w czasach Zygmunta Augusta (XVI w.). Dotyczy to szczególnie historycznych Inflant (obecnej Łatgalii). Najwięcej ludności polskiej zamieszkuje region dyneburski. Drugim pod względem liczebności skupiskiem Polaków jest Ryga, Główną organizacją skupiającą mniejszość polską jest Związek Polaków na Łotwie, ktory w zasadzie nie angażuje się w życie polityczne i koncentruje się na działalności kulturalnej, oświatowej i charytatywnej. W ramach łotewskiego systemu publicznych szkół mniejszościowych działają cztery szkoły polskie (szkoła średnia w Rydze, gimnazjum w Dyneburgu, gimnazjum w Rzeżycy, szkoła podstawowa w Krasławiu) i jedno samodzielne przedszkole (w Dyneburgu).


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook