WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH     Stany Zjednoczone Ameryki
2019-09-08 NARODOWE CZYTANIE W DALLAS Alicja Futoma / Jagoda Polish Folk Dance Ensemble

Narodowe Czytanie w Dallas z zespołem folklorystycznym Jagoda Polish Folk Dance Ensemble!

W sobotę 7 września czytaliśmy Rozdziobią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego; Dobra Pani Elizy Orzeszkowej; Dym Marii Konopnickiej.

Towarzyszyła nam muzyka Stanisława Moniuszki oraz projekcja obrazów Józefa Chełmońskiego.

Nie obyło się oczywiście bez wspólnego śpiewania. Za przykładem Mistrza Moniuszko zaśpiewaliśmy pieśń wieczorną z Śpiewnika Domowego (Po nocnej rosie)


Alicja Futoma / Jagoda Polish Folk Dance EnsemblePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
POLECANE NOWOŚCI


facebook