Litwa
 2019-09-09 Wizyta wicemarszałek Senatu Marii Koc w Wilnie https://www.senat.gov.pl

Wicemarszałek Senatu Maria Koc w dniach 5-6 września br. przebywała z wizytą w Wilnie. Rozmawiała z wicemerem Wilna Valdasem Benkunskasem o polskich szkołach w Wilnie i współpracy z miastami partnerskimi, uczestniczyła także w Narodowym Forum Turystyki.

Wicemarszałek uczestniczyła w Form Turystyki na zaproszenie wiceministra gospodarki i innowacji Litwy Elijusa Civilisa. Przedstawiła tam projekt Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Po spotkaniu z wicemerem Wilna, które w dużej mierze poświęcone było polskim szkołą 6 września Maria Koc odwiedziła polskie gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Uczy się tam ok. 780 młodych ludzi. Jak oceniła, szkoła jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Uczy i wychowuje w duchu polskości. Tak, jak pozostałych 35 gimnazjów polskich na Litwie. Syrokomlówkę, jej zdaniem, wyróżnia również wychowanie artystyczne młodzieży. Działa tu zespół „Wilenka”.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w piątkowy wieczór wicemarszałek wzięła udział w inauguracji II Światowego Zjazdu Wilniuków. „Wilno łączy tysiące ludzi nie tylko tutaj, na Litwie, na Wileńszczyźnie, ale i na całym świecie. Na dzisiejszy II Światowy Zjazd Wilniuków przyjechali przecież zakochani w tym mieście i czujący ogromny związek z tym miastem ludzie z Polski, ale też z innych krajów” – mówiła wicemarszałek Senatu. Przez dwa kolejne dni Wilniucy z całego świata, mieszkańcy i goście miasta brali udział w koncertach, spektaklach, spotkaniach i dyskusjach, wycieczkach i imprezach sportowych. Hasło całej imprezy brzmi: "Łączy nas Wilno!".


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Senat RPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook