Norwegia
 2019-09-09 OTWARCIE POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ W MOSS PSS im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss

Dnia 07.09 br. w Moss miało miejsce uroczyste otwarcie Polskiej Sobotniej Szkoły im. Marii Skłodowskiej- Curie, której organem założycielskim i prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzice dzieciom. Cała uroczystość została poprowadzona przez Dyrektor Sylwię Kaźmierczak-Ali. Wśród znamienitych gości pojawili się: Konsul Andrzej Jach, Vice Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej Hanna Sand, Vice burmistrz gminy Moss Benedicte Lund, Burmistrz Rygge Inger- Lise Skartlien, dyrektor szkoły Buen barna og ungdomsskole Ida Loftheim oraz Wojciech Persiński- Prezes Klubu Polskiego.

Uroczystość zgodnie z polską tradycją rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Z okazji obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz w ramach Akcji Przerwany marsz, wysłuchaliśmy hymnu Polskie Dzieci Wojny, aby uczcić pamięć tych, którzy w tamtym okresie nie dotarli do szkół.

Przemówienia gości przeplatane były z częścią artystyczną. Po oficjalnych podziękowaniach dla gości i sponsorów, mieliśmy okazję posłuchać kilku utworów w wykonaniu polonijnego artysty- Frytt'a.

Dyrektor przedstawiła grono pedagogiczne, a następnie dzieci udały się na krótkie zajęcia lekcyjne. W ramach akcji “Narodowe Czytanie” dzieci mogły posłuchać fragmentów wybranych utworów literackich. Po krótkiej przerwie odbyła się prelekcja dla rodziców, podczas której mogli zapoznać się ze strukturą działania szkoły,. Przedstawiono wstępny plan organizacji roku szkolnego oraz omówiono najważniejsze kwestie związane z edukacją i kształceniem dzieci w szkołach polonijnych. Prowadząca prelekcję, Vice Prezydent Hanna Sand, udzieliła nam cennych rad i wskazówek. Jej wieloletnie doświadczenie jest dla nas skarbnicą wiedzy, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Spotkanie zwieńczono słodkim poczęstunkiem. Dzięki uprzejmości Wojciecha Persińskiego i całego Klubu Polskiego dzieci otrzymały watę cukrową.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Sylwia Kaźmierczak- Ali
Dyrektor Polskiej Sobotniej Szkoły w MossPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook