Niemcy
 2019-09-10 Projekt wigilijny wystartował Förderverein UCZEN Düren e.V.

Polskie Stowarzyszenie Wsparcia „Uczen” Düren eV rozpoczął prace nad projektem wigilijnym!

W Wuppertalu dzieci spotkały się z polonijnym zespołem folklorystycznym Polskie Kwiaty i przez dwa dni wspólnie - i co widać na zdjęciach - z ogromną przyjemnością przygotowywano wigilijną niespodziankę.

Stowarzyszenie "Uczen" już wielokrotnie zachwycało filmowymi relacjami, takimi jak: interpretacja "Wesela", "Dziadów" czy kolędy "Świeć gwiazdeczko". Jesteśmy przekonani, że projekt wigilijny będzie równie wartościowy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: Förderverein UCZEN Düren e.V.PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook