Wielka Brytania
 2019-09-10 WYKŁAD HISTORYCZNY W ICE CANDY SCHOOL Ice Candy School

Wykłady historyczne to ciekawy sposób przedstawienia zagadnień historycznych w formie interaktywnej lekcji.

Uczniowie Ice Candy School brali aktywny udział w zajęciach prowadzonych w formie rozmowy, gdzie każdy mógł zadać pytanie. Gościem i prowadzącym zajęcia był dr Sławek Laniewski, który kierował tok myślenia słuchaczy w taki sposób aby sami dochodzili do kluczowych wniosków. Temat to „Polskie drogi do niepodległości 1772-1918. Rok 1918. Nareszcie niepodległa”

Uczniowie byli zachwyceni!


Informacja: Polonijna Agencja InformacyjnaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook