Ukraina
 2019-09-10 MŁODZIEŻ Z ENERGODARU Z WIZYTĄ W SENACIE SENAT RP

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz senator Artur Warzocha spotkali się dziś z przedstawicielami Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza z Energodaru na Ukrainie

„Biało-czerwone barwy, biało-czerwona flaga zawsze łączą Polaków, mieszkających tu w Polsce i za granicą” – mówił podczas spotkania marszałek.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: SENAT RPPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook