Ukraina
 2019-09-10 WYSTAWA "ROZKAZ №00485" W ODESSIE Polska Nuta - Польська Нота

9 września w katedrze rzymsko-katolickiej Wniebowzięcia NMP w Odessie odbyło się otwarcie wystawy "Rozkaz №00485" - Antypolska operacja na sowieckiej Ukrainie w 1937-1938.

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) i Państwowe Archiwum Obwodu Odeskiego.

W uroczystościach uczestniczyła delegacja IPN pod przewodnictwem pana Prezesa Jarosława Szarka, delegacja Archiwum Państwowego Obwodu Odeskiego pod przewodnictwem pana dyrektora Piotra Lukjanczuka, pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Odessie na czele z p.o. Konsula Generalnego panem Andrzejem Szmidtke oraz NKSP "Polska Nuta".

Po otwarciu i zwiedzeniu wystawy odbyła się konferencja z udziałem organizacji społecznych w Odessie, IPN, pracowników Archiwum Państwowego, konsulów Konsulatu Generalnego RP w Odessie i duchowieństwa.

W tym samym dniu odbyło się składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i pod pomnikami ofiar represji na II cmentarzu chrześcijańskim w Odessie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Nuta - Польська НотаPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook