Czechy
 2019-09-11 REKORDOWY KOROWÓD NA DOŻYNKACH W PIOSKU http://zwrot.cz

Tak długiego korowodu dożynkowego nie ma w żadnej miejscowości górskiej części Zaolzia. Zespoły, konie, wozy ciągnięte końmi i traktorami, olbrzymia liczba przyozdobionych maszyn rolniczych – tych najnowszych i tych już prawie zabytkowych, udała się w sobotę od ewangelickiego kościoła do kompleksu sportowego gminy, gdzie odbywały się dożynki.

Wcześniej oczywiście nie mogło zabraknąć modlitwy i poświęcenia wieńców żniwnych. A te do Piosku przynieśli również przedstawiciele okolicznych gmin – Bukowca, Piosecznej, Herczawy, Łomnej Dolnej i Sałąjki.

Wieńce zostały powieszone nad sceną, na której odbywał się główny program dożynek. Prowadził go tradycyjnie już Karol Skupień, który jest pomysłodawcą imprezy. Na scenie można było podziwiać zespoły folklorystyczne od nas, z Polski i ze Słowacji. Swoje umiejętności pokazały też miejscowe mażoretki. A wieczorem zagrał m.in. zespół Dr.Ong.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: foto: Halina Szczotka
http://zwrot.czPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook