Islandia
 2019-09-11 NOWY ROK SZKOLNY W REYKJAVIKU Szkoła Polska w Reykjaviku / Pólski Skólinn í Reykjavík

8 września w Szkole Polskiej im.J.Korczaka w Reykjavíku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów zapisanych do szkoły (blisko 400) rozpoczęcie odbyło się w dwóch grupach. Było nam niezmiernie miło powitać uśmiechniętych uczniów i kadrę nauczycielską gotową do działania po wakacyjnej przerwie.

Oficjalnie Polonia na Islandii rozpoczęła kolejny rok edukacji.

Szkołom przynależącym do Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej oraz wszystkim szkołom polskim za granicą RP życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Polska w Reykjaviku / Pólski Skólinn í ReykjavíkPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook