WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Białoruś
 2019-09-11 KONCERTY CHÓRU "KRAJ RODZINNY" Chór „Kraj Rodzinny”.Baranowicze Dom Polski. Instytucja "Kresy".

8 września 2019 r. na zaproszenie ks. Kanonika Proboszcza Parafii Mariana Daniluka chór „Kraj Rodzinny” wspólnie z orkiestrą „Fajerwerk” wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-letniego jubileuszu Parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej.

Chór „Kraj rodzinny” swoim śpiewem ożywiał Mszę świętą odpustową, a po mszy rozweselał wszystkich parafian i gości świetnym wykonaniem utworów przy wspaniałym akompaniamencie orkiestry „Fajerwerk”. Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z miłego przyjęcia i przesyłają serdeczne podziękowania naszym RODAKOM z Białej Podlaskiej.

Chór „Kraj rodzinny” to jeden z najlepszych chórów polskich na Białorusi, który łączy wspaniałych ludzi, naszych Rodaków, zamiłowanych w polskiej piosence.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: ‎Алеся Бернат‎PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook