Austria
 2019-09-11 80. rocznica wybuchu II wojny światowej Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wiedniu

Uczniowie Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu pamiętają o 80 rocznicy ataku III Rzeszy i Związku Radzieckiego na Polskę. Wyrazem przywiązania do ojczyzny i szacunku do historii była nasza obecność w Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu na wystawie „Poland First to Fight” w ramach międzynarodowego projektu „Walka i cierpienie: Obywatele polscy podczas II wojny światowej”, przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku, którą zorganizowali Ambasada RP w Wiedniu i Instytut Polski.

Zwiedzanie wystawy rozpoczęło się od spotkania z przewodnikami, którzy najpierw nakreślili sytuację międzynarodową, w jakiej znalazła się Polska przed wybuchem wojny, a następnie omówili główne tematy zobrazowane na planszach. Przedstawiono min. walkę obronną w 1939 roku, terror wprowadzony przez okupantów wobec polskich obywateli oraz udział polskich sił zbrojnych w pokonaniu nazizmu. Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele samodzielnie mogli zapoznać się ze zdjęciami i opisami, dzięki czemu każdy mógł albo dowiedzieć się czegoś nowego albo ugruntować wiedzę już posiadaną.

Skorzystaliśmy również z możliwości odwiedzenia zbiorów z okresu XVII wieku, a szczególnie z czasów bitwy pod Wiedniem.

Dziękujemy bardzo Instytutowi Polskiemu oraz dyrekcji Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu za organizację naszego spotkania, które w niecodzienny sposób przypomniało nam o heroizmie i poświęceniu Polaków w okresie II wojny światowej.

Wycieczka odbyła się pod opieką nauczycieli - p. I. Szliter-Wyzińskiej, A. Kasperskiej, p. A. Banaśkiewicz.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WiedniuPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook