WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Kanada
 2019-09-11 NOWY ROK SZKOLNY W TORONTO PLinToronto

W Szkole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto zabrzmiał pierwszy dzwonek.

W minioną sobotę Konsul Generalny RP w Toronto Krzysztof Grzelczyk, wziął udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, podczas którego naukę języka polskiego i innych przedmiotów będzie pobierało 270 uczniów. W trakcie uroczystości w szczególny sposób upamiętniono 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oddano hołd ofiarom. Konsul Generalny otrzymał także nagrodę Rady Rodziców „Konsul na 6+”.

W nowym roku szkolnym życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, nowych wyzwań i wytrwałości w nauce naszego pięknego języka ojczystego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: PLinTorontoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook