WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Brazylia
 2019-09-11 BRASPOL z Veranopolis w dniu Niepodległości Brazylii Gabriela Golembieski

Każde środowisko polonijne pod hasłem “Bóg Honor i Ojczyzna” pragnie złożyć hołd obecnej Ojczyźnie z silnym poczuciem, że jest polskiego pochodzenia.

Pochód miał być w samym dniu w którym obchodzi się Niepodległość, 7 września, ale wobec zlewnego deszczu urząd miejski z Veranopolis przeniósł wydarzenie na niedzielę, 8 września.

BRASPOL z Nova Prata w sąsiedniej miejscowości również miał brać udział w podobnym pochodzie z członkami zespołu “Kalina”, niestety, zła pogoda tego dnia nie pozwoliła na zorganizowanie wydarzenia.

Zawsze liczny udział Polonii na tego typu wydarzeniach, to jak pięknie się prezentują buduje ogromny szacunek wśród pozostałych mieszkańców i władz. Z wielkim respektem patrzą na nas w kraju wybranym przez naszych przodków jako druga wolna ojczyzna w trzech ostatnich dekadach XIX wieku.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Gabriela Golembieski
tancerka zespołu “Kalina” BRASPOL Nova Prata
Zdjęcia z Gazety Panorama Regional z VeranopolisPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook