Rosja
 2019-09-12 Pierwszy dzwonek w szkole nr 206 w Sankt Petersburgu Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

W poniedziałek 2 września br. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole nr 206, w której decyzją Komitetu ds. Edukacji Administracji miasta Sankt Petersburga wprowadzono naukę języka polskiego w związku z zamknięciem szkoły nr 216 im. Adama Mickiewicza.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zgromadziła na dziedzińcu szkoły uczniów klas 1-11, kadrę pedagogiczną, rodziców i zaproszonych gości. Dyrektor szkoły Maria Kanaszonok podkreśliła, że jest to wyjątkowe 139 rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ w szkole wprowadzona została nauka języka polskiego.

Wszyscy chętni uczniowie mogą uczyć się języka polskiego na zajęciach prowadzonych przez Annę Koczurową oraz poznawać polską kulturę i uczyć się polskich tańców razem z Ireną Bestużewą - kierownik zespołu „Polanie”. Słowo powitalne do zebranych skierował również konsul generalny RP Grzegorz Ślubowski, który złożył uczniom życzenia sukcesów i zapału w zdobywaniu wiedzy oraz zachęcił do nauki języka polskiego.

Po uroczystości w szkole nr 206, konsul generalny RP udał się na ul. Grafski pereułok gdzie złożył kwiaty pod pomnikiem Adama Mickiewicza.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: zdjęcia: T.Repina
Konsulat Generalny RP w Sankt PetersburguPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook