Litwa
 2019-09-12 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WILNIE Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej Litwa

W dniu 12 września br. w Ambasadzie RP w Wilnie odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Wojska Polskiego, w którym udział wzięli m.in minister SW RL Rita Tamaszuniene, minister ON RL Raimundas Karoblis i wiceminister łączności Władysław Kondratowicz.

Podczas imprezy wręczono odznaczenia: Srebrny Medal Wojska Polskiego dla Salviny Taukinaitienė i majora Erikasa Kaukasa oraz Brązowy Medal Wojska Polskiego dla majora Rimvydasa Pliskauskasa i Urtė Juodvalkytė.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej LitwaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook