Argentyna
 2019-10-08 II ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH - RELACJA DZIENNIKARKI Z ARGENTYNY Krystyna Misa

W Forum uczestniczyło ponad 60 dziennikarzy, wśród nich była także p. Krystyna Misa z Głosu Polski Argentyna.

W dniach między 26 i 29 września miałam okazję reprezentować organ prasowy Stowarzyszenia Polaków w Argentynie, „Głos Polski”, na Drugim Światowym Forum Mediów Polonijnych, które zostało zorganizowane w Krakowie przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. W zjeździe brało udział 60 reprezentantów z 31 państw.

Tematyka obrad był niezwykle bogata. Zorganizowano szereg grup dyskusyjnych i wykładów przygotowanych przez profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyka obrad obejmowała prawa autorskie, prawa osobiste, odpowiedzialność etyczną dziennikarzy i nową rolę jaką przejmują obecnie media.

Uczestnicy mieli okazję uczestniczenia w następujących grupach tematycznych: dzienniki, portale społecznościowe, radio y telewizja. Każda grupa zaprezentowała swój produkt: dziennik, stronę internetową, program radiowy czy telewizyjny. Tematyka tych prezentacji dotyczyła historii polskich mediów komunikacyjnych na świecie oraz roli wspomnianych już mediów,

Chciałabym zatrzymać się nad rolą polskich mediów w kampanii nazwanej „Jest nas sześćdziesiąt milionów”, której celem jest przerzucenie pomostu medialnego między czterdziestoma milionami Polaków mieszkających w Polsce y dwudziestoma milionami Polaków mieszkających na całym świecie.

W tym sensie uważam, że rola polskich mediów na obczyźnie jest niedoceniana i jak dotychczas nie spełnia wyznaczonej im roli. Brakuje z jednej strony informacji o tym jak żyje się w obecnej Polsce a z drugiej jakie możliwości oferuje Polska w zakresie studiów, pracy i możliwości osiedlenia.

O ile wiem, około trzydziestu procent Polaków mieszka poza granicami ojczyzny i uważam za zagadnienie istotne wymianę informacji, oraz wzięcie pod uwagę faktu, że w każdym kraju potrzeby są inne, nie porównywalne. Nie można zatem utożsamiać na przykład Polonii Europejskiej z Południowoamerykańską.

Podczas zjazdu miałam przyjemność poznać szereg interesujących osób związanych z polonijnymi mediami. Na przykład Pana Waldemara Binieckiego z dwutygodnika „Solidarność”, który utrzymuje, że aktualnie Polska oddycha „na dwa płuca”. Jedne płuco jest narodowe i polskie złożone z czterdziestu milionów pęcherzyków oddychających powietrzem znad Wisły i drugie złożone z dwudziestu milionów pęcherzyków oddychających powietrzem z całej reszty świata.

Otwiera się zatem wielka i realna szansa, aby zjednoczyć polskie media na całym świecie. Właśnie nasze polonijne media mają za zadanie skonstruować płaszczyznę porozumienia i wymiany informacji w przestrzeni globalnej, wszędzie tam gdzie żyją i pracują Polacy.

Uważam, że należy jak najszybciej podjąć realizację kampanii „Jest nas sześćdziesiąt milionów” oraz przystąpić do realizacji Światowego Stowarzyszenia Mediów Polskich, w formie o jakiej mówiliśmy na naszym zebraniu, która zapewniłaby rozpowszechnianie naszych osiągnięć i przepływ informacji między wspólnotami polskimi na całym świecie.

Pragnę serdecznie podziękować, w imieniu redakcji Głosu Polskiego oraz moim własnym, za zaproszenie mnie na „Drugi Światowy Zjazd Mediów Polonijnych”. Szczególne podziękowania kieruję do Pana Dariusza Bonisławskiego, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Pani Teresy Sygnarek Prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Panu Tadeuszowi Piłatowi Prezesowi Unii Wspólnot Polonijnych a także wszystkim przyjaciołom, którzy swoją pracą i wystąpieniami przyczynili się do uświetnienia tego zjazdu.

Zostawiam też w Krakowie moje najlepsze wspomnienia i kawałek mojego serca. Wspominać będę Kraków jako miasto piękne, ciekawe, atrakcyjne oraz co chyba jest pomijane, ale dla mnie jako kobiety ważne, niezwykle bezpieczne.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Krystyna Misa Głos Polski Argentyna
Fotografie: Krystyna MisaPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook