Stany Zjednoczone Ameryki
 2019-10-08 POLSKA SZKOŁA NA 82. PARADZIE PUŁASKIEGO https://www.polskaszkolaglenhead.org

Tegoroczna Parada Pułaskiego na Manhattanie była Polskiej Szkoły Dokształcającej w Glen Head szczególną uroczystością ponieważ uhonorowała patrona szkoły Ignacego Jana Paderewskiego i jego wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości w setną rocznicę polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych.

Szkoła miała przyjemność osobiście poznać krewną swojego patrona – Panią Coleen Jan Paderewski – która była honorowym marszałkiem tegorocznej parady i honorowym gościem Polskiej Szkoły. Pani Coleen Jan Paderewski z ogromnym entuzjazmem zapoznała się ze szkolną społecznością i maszerowała z nimi Piątą Aleją reprezentując dumnie szkołę im. Ignacego Paderewskiego na tegorocznej paradzie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Szkoła Dokształcająca im. Ignacego PaderewskiegoPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook