Rumunia
 2019-10-09 10. JUBILEUSZ SZKOŁY W POJANIE MIKULI Uniunea Polonezilor Din România/ Związek Polaków w Rumunii

Dokładnie 10 lat temu, 9 października 2009 r., w zamieszkałej przez skupisko Polaków Pojanie Mikuli na rumuńskiej Bukowinie, uroczyście otwarto Szkołę Podstawową z Przedszkolem, wybudowaną i wyposażoną z polskich funduszy przekazanych przez Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Otwarcia tej pięknej i nowoczesnej szkoły dokonała ówczesna wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński. Oboje niestety zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Rok po otwarciu szkoły, 9 października 2010 r., nadano jej imię Krystyny Bochenek.

W 2006 r. Związek Polaków w Rumunii zapoczątkował starania skierowane do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o budowę nowej szkoły, ze względu na bardzo zły stan funkcjonującej szkoły. Podczas wizyty na Bukowinie w czerwcu 2006 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz uroczyście wręczył mieszkańcom Pojany Mikuli uchwałę Senatu RP w sprawie budowy szkoły z przedszkolem.

Rozpoczęto ją we wrześniu 2007 r. Koszt inwestycji wyniósł półtora miliona euro, w całości przekazanych przez Senat RP za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Placówka o powierzchni 1600 m2 znajduje się na terenie 4000 m2, należącym do Związku Polaków w Rumunii. Posiada 12 klas szkolnych, z czego 2 zajmują oddziały przedszkolne, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz gabinet lekarski z oddzielnym wejściem, służący całej miejscowej społeczności. Szkoła w całości umeblowana została dzięki polskim funduszom.

Obecnie w roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza do niej 84 uczniów klas 0-VIII i 66 przedszkolaków z całej Pojany Mikuli oraz z pobliskiej polskiej wsi Plesza.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Uniunea Polonezilor Din România/ Związek Polaków w RumuniiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook