Wielka Brytania
 2019-10-09 Polska muzyczna noc w Aberdeen Erskine Logan Photography

W dniu 6 października 2019 roku odbyły się w Aberdeen Arts Centre koncerty polskich i polonijnych artystów. Wystąpili miedzy innymi krakowscy artyści Hanna Wojciak i Paweł Harańczyk oraz polonijni artyści Nicola D, Szadi, Barber Q, Lukasz Lipczewski.

Dla licznie zgromadzonej Polonii w Szkocji była to wielka dawka polskiej muzyki i kultury. Współorganizatorem tego kulturalnego wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie w Aberdeen (Polish Association Aberdeen).


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Erskine Logan PhotographyPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook