Ukraina
 2019-10-15 WIZYTA POLAKÓW Z ZAPOROŻA W SENACIE https://www.senat.gov.pl

O działaniach na rzecz Polonii i Polaków oraz ich potrzebach rozmawiała w Senacie 9 października 2019 r. przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska z członkami Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Zaporoża na Ukrainie.

Senator Janina Sagatowska mówiła, że Senat stara się odpowiadać na potrzeby Polaków żyjących poza granicami. Co roku Kancelaria Senatu zwiększa środki na rzecz opieki nad Polonią i Polakami za granicą. „Pokazujecie nam, jak droga wam jest Polska, jak wiele pracy wkładacie w pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji i naukę języka polskiego. To jest najważniejsze. Jeśli rodacy za granicą chcą działać, to nas bardzo cieszy i tym bardziej staramy się w tym pomagać” – powiedziała.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II działającego przy Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu opowiadali o swojej działalności. Podkreślali, że tworzą małą, ale bardzo zżytą i prężnie działającą wspólnotę. Przywieźli ze sobą egzemplarze wydawanego przez siebie pisma „Zaporoska Polonika”, które jest dofinansowane przez Senat. Mówili, że prowadzą przy parafii zajęcia dla dzieci i osób starszych. Prowadzone są tam także lekcje języka polskiego. Podkreślili, że problemem jest brak kadry pedagogicznej, mającej kwalifikacje do nauczanie dzieci. Kursy języka polskiego odbywają się także na Uniwersytecie w Zaporożu, gdzie pracuje wielu członków stowarzyszenia, jednak zajęcia są płatne. Stowarzyszenie nie ma także swojej siedziby.

Mówiono także o działalności kulturalnej. Stowarzyszenie współorganizuje dwa ogólnoukraińskie festiwale: z okazji 11 Listopada oraz w maju z okazji Dnia Polskiej Flagi. Goście zaznaczyli, że stroje ludowe szyją sami. To dla nich duże wyzwanie.

Przewodnicząca Komisji mówiła, że otwarty został nabór ofert na realizację zadań nad Polonią i Polakami za granicą na 2020 rok. Zachęciła do zapoznania się z zasadami składania wniosków i do starania się o te środki w tym i w kolejnych latach.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.senat.gov.plPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook