SWP

   Singapur
 2019-10-26 Pierwsze spotkanie grupy Polish Career Woman podczas festiwalu N.O.W.

Pierwsze spotkanie grupy Polish Career Woman, zorganizowane przy wsparciu Ambasady RP w Singapurze, odbyło się przed pokazem polskiego filmu Agnieszki Holland pt. „Pokot”. Podczas spotkania przewodnicząca stowarzyszenia, Grażyna Puławska, przedstawiła cele organizacji na najbliżej miesiące.

Polski film był wyświetlany w ramach festiwalu N.O.W. – Not Ordinary Work, skupiającym się na prezentacji wpływowych kobiecych ikon z całego świata. Dyrektor Artystyczny festiwalu, Noorlinah Mohamed, opowiedziała o idei jaka przyświecała organizatorom tego wydarzenia, a singapurska reżyserka, Wong Chen-Hsi, podzieliła się ze zgromadzoną publicznością jaki wpływ na jej twórczość miały filmy Agnieszki Holland.

Film „Pokot” spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników festiwalu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w SingapurzeW przypadku kopiowania materiału z portalu PAI

zgodnie z prawem autorskim należy podać źródło: Polonijna Agencja Informacyjna, autora - jeżeli jest wymieniony i pełny adres internetowy artykułu wraz z aktywnym linkiem do strony z artykułem oraz informacje o licencji.

Licencja

Treści zamieszczone w Polonijnej Agencji Informacyjnej są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Materiały powstały w ramach zlecania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zadań w zakresie wsparcia Polonii i Polaków za granicą w 2020 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie materiałów, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.SZUKAJ INNYCH WIADOMOŚCI POLONIJNYCHNAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ