WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Australia
 2019-11-25 SPOTKANIE BISKUPA LECHOWICZA Z POLONIĄ W PERTH https://opoka.news/

Bp Wiesław Lechowicz podczas pobytu na Antypodach spotkał się z Polonią w Perth. W dniu 9 listopada uczestniczył w akademii z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanej przez Polski Klub im. Sikorskiego. W niedzielę 10 listopada, podczas Mszy św. w Kościele Polskim, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej udzielił sakramentu bierzmowania. Następnie odwiedził sobotnią Polską Szkołę im. Adama Mickiewicza, która zorganizowała uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Szacuje się, że w Perth i okolicy mieszka obecnie ok. 10 tys. osób polskiego pochodzenia.

Kolejnym etapem wizyty bp Wiesława Lechowicza na Antypodach było najbardziej „samotne” miasto na świecie Perth, w Australii Zachodniej. Samotne miasto, bowiem z jednej strony otacza je 2800 kilometrów pustkowia, a z drugiej strony 8000 kilometrów Oceanu aż do Afryki. Stąd do najbliższej większej aglomeracji, Adelajdy, jest raptem 3000 km. To również jedno z „najdłuższych” miast świata – wzdłuż Oceanu Indyjskiego rozciąga się na długości 150 kilometrów (przy 30 kilometrach w głąb lądu). Nikt tu nie przybywa przypadkiem.

Nie przypadkiem przybyli tu przed laty Ojcowie Franciszkanie i Księża Salwatorianie z Polski. Ci pierwsi pracują przy parafii pw. Królowej Polski w dzielnicy Mayland. Obecnie ekipę duszpasterską tworzą: O. Tomasz Bujakowski OFM, O. Stanisław Tomasiak OFM i O. Maciej Kaczmarczyk OFM.

Na ich zaproszenie Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej udzielił sakramentu bierzmowania 11 osobom podczas Mszy świętej parafialnej w niedzielę 10 listopada. Biskupowi towarzyszył ks. Tadeusz Przybylak TChr, prowincjał Księży Chrystusowców.

W homilii bp Lechowicz zachęcił zgromadzonych do wysiłku stawania się dojrzałym chrześcijaninem, gotowym do odważnego dawania świadectwa wierze, uznającego Boga jako Pana, który nas kocha oraz żyjącego ze świadomością i nadzieją życia wiecznego. Podziękował ojcom franciszkanom za posługę duszpasterską wśród tutejszej Polonii.

Najwięcej Polaków przybyło do Perth w ramach tzw. emigracji solidarnościowej, nie brakuje jednak i tych naszych rodaków, którzy osiedlili się tu po II wojnie światowej. Spotkać też można Polaków, którzy w ostatnich latach przybyli do „miasta światła” (miasto z największą ilością dni słonecznych w roku).

Biskup Wiesław spotkał się z przedstawicielami Polonii nie tylko podczas Eucharystii. Dzień wcześniej uczestniczył w akademii z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowanej przez Polski Klub im. Sikorskiego. W tym samym dniu miało też miejsce spotkanie w domu parafialnym z członkami zarządu parafialnego.

W niedzielę natomiast bp Lechowicz odwiedził sobotnią Polską Szkołę im. Adama Mickiewicza, która zorganizowała uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Niedzielny obiad stworzył okazję do spotkania z księżmi salwatorianami, którzy wprawdzie nie pracują w polonijnej parafii, ale włączają się w miarę możliwości w pomoc duszpasterską naszym rodakom. W Perth pracowały do niedawna także polskie siostry nazaretanki. Obecnie pozostała jedna, s. Emilia, zatrudniona w miejscowym szpitalu.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://opoka.news/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook