WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Wenezuela
 2019-12-08 Inauguracja wystawy „Znani nieznani” w Bibliotece Narodowej Wenezueli Ambasada RP w Caracas

Wystawa jest jednym z głównych elementów programu „Polacy światu” realizowanego przez Departament Współpracy z Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, zainaugurowana w Polsce w Pałacu Staszica w Warszawie, a następnie zaprezentowana, przy udziale Ministra Spraw Zagranicznych Pana J. Czaputowicza, w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Składa się ona z 12 wielkoformatowych plakatów przedstawiających osiągnięcia około dwudziestu Polaków, którzy zdobyli trwałe miejsce w pamięci wielu narodów za wkład wniesiony w ich kulturę. Lista Polaków, których sylwetki przedstawiono na wystawie obejmuje m.in. geologów badających kontynent azjatycki, jak Konstanty Wołłosowicz; inżynierów, którzy przyczynili się do budowy infrastruktury drogowej i kolejowej w innych krajach, jak Kazimierz Gzowski w Kanadzie i Ernest Malinowski w Peru i Ekwadorze; są również wynalazcy, wizjonerzy i architekci, którzy zmodernizowali układ urbanistyczny miast jak np. Aleksander Rogojski i Aleksander Szymkiewicz w Gruzji, Józef Gosławski w Azerbejdżanie i Krystyn Olszewski w Singapurze. Wystawa „Znani nieznani” prezentuje także sylwetkę Ludwika Szacińskiego, który stworzył podwaliny pod profesjonalną fotografię w Skandynawii; Antoniego Patka, promotora przemysłowej produkcji zegarków w Szwajcarii oraz postacie misjonarzy - lekarzy, którzy osiedlili się poza granicami kraju, na przykład w Chinach jak Wacław Szuniewicz.

Celem wystawy jest przybliżenie społeczności polskiej i wenezuelskiej osiągnięć naszych wielkich rodaków, którzy zasłużyli na trwałe miejsce w pamięci wielu narodów świata. Mamy nadzieję, że pomoże to stworzyć nowe przestrzenie do współpracy dwustronnej – i wzmocni te już istniejące – tak, by pokazać uniwersalny walor służenia nauce i rozwojowi światowej cywilizacji, a przede wszystkim niesienia pomocy potrzebującym. Wybór bohaterów wystawy spośród setek Polaków wyróżnionych przez historię ludzkości i kraje, w których znaleźli dom był trudny, ale projekt “Polacy światu” nie jest jedynym i odizolowanym wydarzeniem. Będzie to program wieloletni, w ramach którego zamierzamy prowadzić różne działania i tym samym oddać szczególny hołd Polakom, którzy dorzucili swoje przysłowiowe ziarno do rozwoju innych krajów, a przy tym pozostają nieznani dla świata.

Inauguracja wystawy była doskonałą okazją do zaoferowania zwiedzającym książki pt. „Polska w Wenezueli: historie życia”; jest to publikacja wenezuelskiej pisarki Inés Muñoz Aguirre pod redakcją Ambasady RP w Caracas. Książka ta powstała w celu upowszechnienia osiągnięć i wkładu w kulturę i naukę tych Polaków, którzy osiedlali się na ziemiach wenezuelskich od dziesięcioleci.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Ambasada RP w CaracasPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook