WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Węgry
 2019-12-08 Spotkanie opłatkowe w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie Głos Polonii Głos Polonii

7 grudnia na zaproszenie Ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka i Konsula RP Marcina Sokołowskiego wraz z Małżonkami, do Ambasady Polskiej w Budapeszcie na bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe licznie przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych, samorządów narodowościowych, siostry zakonne, młodzież studencka m.in. z Budapesztu, Szolnoku, Egeru, Tata, Győr, Veszprém, Kaposváru, Dunaújváros, Miskolca, Pécsu, Székesfehérváru, Érdu, Szentendre.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ambasadora prof. Jerzego Snopka, a następnie konsul Marcin Sokołowski podziękował Polonii za współpracę. Słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Były życzenia i specjały polskiej kuchni świątecznej, które tradycyjnie od lat przygotowuje znany restaurator Leszek Cichocki z Kamiennej Góry.

Była tam też fotoreporterka Głosu Polonii p. Barbara Pál.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Głos Polonii Głos Polonii / fot. Barbara PálPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook