WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Brazylia
 2019-12-10 JĘZYK POLSKI W AUREA Miriam Aparecida Banaszewski

W dniu 09.XII wieczorem, uczennice warsztatów języka polskiego, prowadzonych przez p. Miriam A. Banaszewską miały swój Opłatek połączony z zakończeniem roku szkolnego 2019.

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem kolędy "Dzisiaj w Betlejem" a potem wszystkie uczennice wymieniły się kartkami świątecznymi. To piękny zwyczaj gdy bliscy obdarowują się kartkami (niekiedy samodzielnie wykonanymi) z odręcznie wypisanymi życzeniami.

Ważnym momentem wieczoru było wręczenie certyfikatów ukończenia pierwszego etapu kursu nauki języka polskiego dla początkujących. Dla naszych krajan to symboliczna chwila! Niektóre uczennice mówią po polsku piękną staropolszczyzną ale nie potrafiły jeszcze czytać i pisać w języku przodków. Trzeba pamiętać, że często to już czwarte a nawet piąte pokolenie polskich imigrantów, które zachowało język ale jest to język odziedziczony. Wynieśli jednak z domu przekonanie, że polszczyzna jest językiem ważnym, mającym znaczenie nie tylko w kręgu rodzinnym. Stąd taka determinacja by opanować język polski! Jedna z uczennic zapisując się na kurs miała jedno marzenie - nauczyć się czytać po polsku. Pierwszy krok na pięknej drodze nauki naszego języka został wykonany - 11 uczennic ukończyło kurs z sukcesem. Gratulujemy!

Wszystko mogło się odbyć przy wsparciu wielu instytucji. Jesteśmy wdzięczni za pomoc okazaną przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", za obecność z nami w Kurytybie (na Kongresie Młodzieży Polonijnej), za materiały on-line, które są dużą pomocą szkoleniową, za nagłaśnianie naszych działań w Aurii (to działa motywująco na naszych rodaków kroczących drogą polskości), za szkolenie dla nauczycieli języka polskiego (odbywające się w Pułtusku) i choć nikt z naszej miejscowości nie mógł w nim uczestniczyć to wiemy jak jest ono ważne dla Polonii brazylijskiej. Jesteśmy także wdzięczni za wsparcie jakie udziela Urząd Miasta - użyczenie lokalu i pomoc w korzystaniu z materiałów do nauki j. polskiego jest nieoceniona. Słowa wdzięczności kierujemy także do BRASPOL-u, organizacji, która zawsze wspiera swoich członków gotowych poświęcić swój czas i dzielić się wiedzą na temat j. polskiego aby utrwalać go przez naukę i mowę w naszym środowisku.

Uczennice, które ukończyły warsztaty to:

 • Ana Carolina Olczevski,
 • Angela M.S.Olczevski,
 • Claudete A. Scieslevski,
 • Celia R.Skovroinski,
 • Eulalia Macioroski Badalotti,
 • Manuela Martovicz,
 • Nailor T. Skowronski,
 • Patricia Lawniczak (nieobecna),
 • Roseli Precheski,
 • Thuany Banaszeski,
 • Vania S.L.Ionczyk

5 spośród 11 uczennic było już w Polsce. Na zaproszenie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" spędziły wakacje w ramach akcji "Lato z Polską". Trzy uczennice uczestniczyły w Kongresie Młodzieży polonijnej w Kurytybie, które Wspólnota Polska organizowała w lipcu 2019 r. Każda z uczestniczek warsztatów aktywnie działa w środowisku polonijnym i reprezentuje którąś z lokalnych grup polonijnych: zespół Auresovia, Braspol czy Caminhos Poloneses.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Miriam A. BanaszewskiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook