WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Szwecja
 2019-12-11 Historyczne spotkanie z Laureatką Nagrody Nobla Olgą Tokarczuk i jej tłumaczami http://www.polskainstitutet.se/

9 grudnia 2019 odbyło się historyczne spotkanie w Instytucie Polskim w Sztokholmie. Mieliśmy zaszczyt gościć Laureatkę Literackiej Nagrody Nobla Olgę Tokarczuk, tłumaczy jej książek z różnych krajów oraz literaturoznawców.

Było to wyjątkowe spotkanie, podczas którego wspólnie z szerokim gronem tłumaczy uczciliśmy sukces Noblistki oraz święto polskiej kultury.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Instytut Polski i Ambasadę RP w Sztokholmie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska institutet StockholmPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook