WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Polska
 2019-12-11 JUBILEUSZOWE WIGILIJNE SPOTKANIE Z POLONIĄ http://www.wpkw.ehost.pl/

Od 20 lat Stowarzyszenie Wspólnota Polska Koło w Węgorzewie zaprasza Polaków mieszkających poza granicami kraju do wspólnego świętowania Wigilii.

W sercach Polaków Wigilia świąt Bożego Narodzenia zajmuje szczególne miejsce.

W tym roku dla wielu mieszkańców Węgorzewa sobota 7 grudnia była tym dniem wyjątkowym, pełnym wspomnień, wzruszeń i głębokich przeżyć duchowych.

Natomiast dla Polaków mieszkających poza granicami kraju była okazją do wspomnień i sentymentalnej podróży oraz do przypomnienia obrzędów i symboliki związanej z Wigilią - dzielenie się opłatkiem, obdarowywanie prezentami, wspólnym śpiewaniem kolęd.

W Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdką na niebie. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie.

Były powitania, przemówienia i wspólne śpiewanie kolęd. Były wspomnienia i łzy wzruszenia, życzenia i podziękowania za spotkania, pamięć i troskę, za przybliżenie kraju przodków, za przypomnienie tradycji i rodzinną atmosferę. Bo przecież Wigilia Bożego Narodzenia to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święto w Polskiej tradycji obfitujące w zwyczaje i symbole o ogromnej mocy.

Aby tradycji stało się zadość na pięknie zastawionych stołach goście znaleźli siano, grosik na szczęście oraz łuskę karpia. Wszyscy otrzymali ozdobne świece z prawdziwego, pachnącego wosku. Był też Mikołaj i prezenty. Miłym urozmaiceniem wieczoru były kolędy wykonane przez chór "Ojczyzna" oraz gościnny występ zespołu "Królewczanie".

W tegorocznej wigilii wzięło udział blisko 150 osób. Do Węgorzewa przyjechało 76 rodaków z Litwy, Łotwy, Białorusi, Rosji (Obwód Kaliningradzki) a także z Mołdawii i Niemiec.

W spotkaniu wzięli udział także:

  • Anna Nowakowska- Konsul Generalny RP w Kaliningradzie
  • Jarosław Strycharski Konsul ds Polonii w Kaliningradzie
  • Andrzej Modzelewski- w-ce Prezes Zarz. Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Wspólnoty Polskiej Członek Rady Krajowej
  • Gustaw Marek Brzezin- Marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego
  • Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski
  • Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa
  • oraz przedstawiciele jednostek współpracujących: WCK, MKL, wojska.

Z okazji jubileuszu XX - lecia spotkań wigilijnych w Węgorzewie program pobytu rodaków został znacząco wzbogacony a pobyt przedłużony.

W piątek 6 grudnia odbyła się pierwsza część warsztatów "Rola i działanie organizacji pozarządowych w Polsce i poza granicami kraju" oraz "Tradycje wigilijne do końca XVIII wieku i tradycje kultywowane obecnie". Wieczorem odbyło się spotkanie Mikołajkowe organizowane przez władze miasta na Placu Wolności. W sobotę 7 grudnia zwiedzanie "Konsulatu Św. Mikołaja" w Kętrzynie, dalsza część warsztatów, Msza św. w Świętej Lipce i przekazanie ziemi z kresów, koncert organowy, zwiedzanie Muzeum w Świętej Lipce, a wieczorem spotkanie przy wigilijnym stole. W niedzielę "Poranne Polaków rozmowy" czyli wymiana doświadczeń, rozmowy o problemach i sukcesach, wymiana adresów i czułe pożegnania.

Wigilijne spotkanie z Polonią było realizowane w ramach projektu "W kręgu polskich tradycji - wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych".

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą oraz w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. ze środków Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego, Samorządu Powiatu Węgorzewskiego i Samorządu Gminy Węgorzewo.

Realizacja projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu środowisk oraz wsparcia rzeczowego i finansowego udzielonego przez sponsorów i ludzi o otwartych sercach.

Wszystkim zaangażowanym samorządom, wolontariuszom, sponsorom i darczyńcom serdecznie dziękujemy. A szczególnie członkom Koła Wspólnoty Polskiej w Węgorzewie.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p. Anny Czapskiej / Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Koło w Węgorzewie
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook