WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Rosja
 2019-12-11 SPOTKANIE ŚW. MIKOŁAJA Z POLSKĄ MACIERZĄ SZKOLNĄ Polska Macierz Szkolna w Petersburgu

Kolejne niedzielne zajęcia w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej nie należały do łatwych, Czuło się podekscytowanie. Ciągłe spoglądanie na wejściowe drzwi! "Powinien przyjść!" "Ale kiedy?" - Trzeba szybko odpowiadać na zadawane pytania, ale czy na pewno przyjdzie? A jeśli tak, to z czym?" Stało się! Zapukał do okna. Nie do wiary! Z dwoma ogromnymi workami.

Zaczęło się. Wiersze, piosenki, gra na skrzypcach. I rodzice ze smartfonami, Dzieci wiedziały, kiedy się urodził, gdzie mieszkał, jak kocha ludzi i dzieci. I jak dobrze życzy każdemu z nas.

Zakończono sutym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców i organizatorów.


PAI


Polska Macierz Szkolna serdecznie podziękowała Panu Konsulowi Generalnemu RP Grzegorzowi Ślubowskiemu oraz Panu Romanowi Andrejewowi za pomóc Św. Mikołajowi z prezentami dla dzieci.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Macierz Szkolna w Petersburgu
Foto: Tatiana Malinowska, Denis Szczegłow, Wadim OsipowPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook