WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2019-12-12 WIZYTA "WSPÓLNOTY POLSKIEJ" WE WŁODZIMIERZU WOŁYŃSKIM https://www.lir.lublin.pl/

29 listopada 2019 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Zamościu przy współudziale Lubelskiej Izby Rolniczej zorganizowała wyjazd do Włodzimierza Wołyńskiego na Ukrainie. W wyjeździe uczestniczyli: Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej – Pan Antoni Skura, Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu – Pan Mariusz Król, członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Zamościu – Pan Tomasz Juś oraz Kierownik Biura Lubelskiej Izby Rolniczej w Zamościu – Pan Piotr Kuranc.

Celem wyjazdu było - wspólnie z Lubelską Izbą Rolniczą - nawiązanie współpracy na wschodzie. Wspólnota Polska ma między innymi za zadanie inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, rolnictwa, turystyki i sportu.

W trakcie wizyty odwiedzono mogiły polskich obywateli na cmentarzach w miejscowości Uściług i Włodzimierz należących do parafii pw. Św. Joachima i Św Anny we Włodzimierzu Wołyńskim, gdzie proboszczem jest o. Lech Koszlaga. Uprzątnięto nagrobki, oddano hołd poległym, zapalono znicze. Mogiły usytuowane są na obszarach wiejskich i głównie pochowani są tam przedwojenni właściciele gospodarstw rolnych i ich rodziny. Groby są często bardzo zaniedbane i wymagają pilnego odrestaurowania.

Ze względu na trudności z dotarciem do pozostałych miejsc pochówku Polaków (niesprzyjająca pogoda, drogi polne, lokalizacja w lesie itp.) na ręce o. Lecha Koszlagi proboszcza parafii we Włodzimierzu, przekazano pozostałe zakupione znicze i inne artykuły z prośbą o modlitwę i zapalenie zniczy w dogodnym czasie. Proboszcz z wielkim wzruszeniem przyjął dary i serdecznie podziękował uczestnikom wyjazdu, prosząc jednocześnie o kontynuację tak szlachetnej inicjatywy.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: https://www.lir.lublin.pl/PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook