WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Włochy
 2019-12-12 BOŻE NARODZENIE W POLSCE Anders Szkoła Polska w Umbrii

BOŻE NARODZENIE W POLSCE - to temat ostatnich zajęć w Anders Szkoła Polska w Umbrii. Każda z czterech grup zajęła się tym samym tematem na różne sposoby. Nauczycielki zadbały by każda lekcja była dostosowana do wieku oraz poziomu zaawansowania grupy.

Dwie najmłodsze grupy zapoznawały się z polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. Grupa wczesnoszkolna przygotowała kartki świąteczne dla swoich bliskich w Polsce, zaadresowali samodzielnie koperty oraz przykleili znaczki. Grupa przedszkolna robiła natomiast ozdoby choinkowe. Na koniec zjednoczyli siły by wykonać razem dłuuuuugi łańcuch. Zajęcia zakończyli wspólnym ubraniem choinki.

Grupa średniozaawansowana jak zwykle lekcję rozpoczęła od powtórki z poprzednich zajęć, za dobre odpowiedzi były specjalne nagrody. Następnie uczniowie zapoznali sie z polskimi świątecznymi tradycjami; wspólnie przygotowali stół wigilijny, ubrali choinkę przy okazji ucząc się słownictwa związanego ze świętami.

Grupa zaawansowana zaczęła zajęcia od analizy słów piosenki "Dzień jeden w roku" Czerwonych Gitar. Rozmawialiśmy również o magii świąt oraz tradycjach. Odbył się konkurs na największą ilość przymiotników odpowiadających na pytanie "Jakie są Święta Bożego Narodzenia". Również ta grupa samodzielnie przygotowała stół wigilijny wg polskiej tradycji. A na koniec by powtórzyć wszystkie informacje z lekcji urządziliśmy sobie quiz korzystając z Kahoot.

Część zajęć poświęciliśmy także na przygotowanie Jasełek, na które wszystkich serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę 14 grudnia!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Anders Szkoła Polska w UmbriiPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook