WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Ukraina
 2019-12-12 "POLSKA NUTA" NA ŚWIĄTECZNYM JARMARKU CHARYTATYWNYM Polska Nuta - Польська Нота

NKSP "Polska Nuta" 7 grudnia uczestniczyła w IX Dyplomatycznym Charytatywnym Świątecznym Jarmarku w Odessie.

Na każdym z przedstawionych stoisk można było popróbować przeróżnych przetworów oraz tradycyjnych dań. Na polskim stoisku wspólnie z Konsulatem Generalnym RP w Odessie częstowaliśmy gości jarmarku firmowym bigosem od "Polskiej Nuty" oraz deserami. Nabyć też można było folk upominki i kosmetyki z Polski.

Interesujący program koncertu składał się z repertuaru i kompozycji tanecznych wszystkich narodowości - uczestników jarmarku. NKSP "Polska Nuta" zaśpiewała polskie kolędy i pastorałki oraz polskie piosenki folklorystyczne w naszej autorskiej cover wersji, a wesołe dzieciaki z zespołu "Polskie Nutki" wywołały wielkie brawa publiczności!


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: Polska Nuta - Польська НотаPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook