WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK PAI


   Armenia
 2019-12-12 MIKOŁAJKOWO - PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE UCZNIÓW "POLONII" GIUMRI Monika Lotosz

Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia z języka polskiego prowadzone w Stowarzyszeniu „Polonia” Giumri spędziły mikołajki grając w kręgle.

Podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwszą stanowiły dzieci z rodzicami, drugą – młodzież.
A po wysiłku - przyszedł czas na delektowanie się mikołajkowym tortem.

Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak ważne dla zintegrowania grupy, są wspólne wyjścia, dobra zabawa i konstruktywnie spędzony czas.

W naszym Stowarzyszeniu panuje już świąteczna atmosfera. Wspólnie ubrana choinka i pomysłowe ozdoby, własnoręcznie wykonane przez uczniów – ozdobiły gabinet języka polskiego.


Informacja: Polonijna Agencja Informacyjna
Na podstawie: relacji p.Moniki Lotosz,
nauczycielki języka polskiego skierowanej przez ORPEG do pracy dydaktycznej w „Polonii” GiumriPODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.KULTURA - TRADYCJA


facebook